×

×

☰ menu

Cijfers

Voor inzicht in en de cijfermatige monitoring van de thema’s arbeidsmarkt en kapitaal van ENZuid zijn specifieke dashboards ontwikkeld op de schaal van Zuid-Nederland.

Meer informatie over de economische groei, ontwikkelingen arbeidsmarkt zoals aantal vacatures, mate van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, ontwikkeling beroepsbevolking, werkgelegenheid en mobiliteit per regio en provincie is te vinden op arbeidsmarktinzicht.nl.

Meer informatie over de ontwikkeling van scale up bedrijven per regio en per sector en de financieringsmogelijkheden voor groei van ondernemingen is te vinden op scale-ups.enzuid.nl.