×

×

☰ menu

Top ENZuid 24 november 2021

14-10-2021

Op 24 november vindt de Top van het Economisch Netwerk Zuid-Nederland  plaats. Dit is traditiegetrouw dé netwerkbijeenkomst van de besturen van de regionale triple helix regio's en de provincies Zuid-Nederland, verenigd in ENZuid. Dit keer niet in een kasteel, maar op de moderne Brainport Industries Campus. Gastvrouw op deze dag is de Commissaris van de Koning van Noord-Brabant, mevrouw Adema.

In het programma staat de verduurzaming van de economie in de regio centraal. Het versneld vergroenen van de procesindustrie met de actieagenda 'Groene Chemie, Nieuwe Economie' komt aan bod. Na een update van Arnold Stokking over deze actieagenda (zie www.groenechemie.nl) zal Tom van Aken, CEO van Avantium, toelichten hoe volledig plantaardige en recyclebare verpakkingen te maken zijn. Professor Gerard van Rooij zal het elektrificeren van chemieprocessen met plasmatechnologie voor CO2 reducties toelichten. O.a. David Pappie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal namens de overheden reageren. Ook de aanpak op Circulaire Economie met best practices van ondernemers staat op de agenda. Graag laten we zien hoe de samenwerking van regio's en provincies meerwaarde biedt voor een groene en circulaire economie. Met tours door de Brainport Industries Campus gaan de genodigden ervaren hoe de campus energieneutraal opereert, wat aansprekende fieldlabs zijn en hoe talent opgeleid wordt.