×

×

☰ menu

Online Top ENZuid

Groene Chemie, Nieuwe Economie: duurzame transitie procesindustrie met kansen MKB en Agrosector

Kijk de naar de samenvatting van de online top van 24 juni 2020


Tijdens de online top schetst Arnold Stokking (CEO Brightsite, aanjager ENZuid) de opgave voor de procesindustrie met grote economische kansen voor de maakindustrie, agro- en recyclingsector. Input en reacties komen van Diederik Samsom (Green Deal Europe), Frank Kuijpers (SABIC), Anton van Beek (DOW), Guustaaf Savenije (VDL), Marc Prevoo (Synova), Emmo Meijer (Topsector Chemie), Toine van de Ven (Capi Europe), Focco Vijselaar (EZK), Wilco Schoonderbeek (Invest-NL), Thomas Cleij (Maastricht University), Marinke Wijngaard (TNO) en de gedeputeerden Joost van den Akker (Limburg), Martijn van Gruijthuijsen (Noord-Brabant) Gastheer is de Commissaris van de Koning van Noord-Brabant, Wim van de Donk.

De startnotitie ‘Groene Economie, Nieuwe economie; Ketentransitie in de procesindustrie’ wordt overhandigd aan Focco Vijselaar, samen met een negental opschalingsprojecten.

Hoe we duurzame transitie van de industrie in Zuid-Nederland en de reset van de economie willen vormgeven: lees over de opzet en aanpak.

Tijdens de online top werden ook twee voorbeelden gepresteerd, de Circular Hub Chemelot en de Pyrolyse Proeftuin in Moerdijk. Deze video’s kun je hieronder bekijken.


Bekijk hieronder de volledige registratie van het event.