×

×

☰ menu

Thema Arbeidsmarkt

Uitgangspunt binnen het thema Arbeidsmarkt is de New Deal om in Zuid-Nederland te komen tot een toekomstbestendige, evenwichtige, op Leven Lang Ontwikkelen gebaseerde arbeidsmarkt. Actielijnen zijn:

Landelijke strategische allianties voortzetten

ENZuid heeft zitting in het landelijk Techniekpact en levert input vanuit Zuid-Nederland aan de drie betrokken ministeries. Daarnaast onderhoudt ENZuid een strategische alliantie met het Landelijk Platform Talent voor Technologie en werkt ENZuid samen met Techniekcoalitie Zuid-Nederland van FME, Metaalunie, Techniek Nederland en hun O&O fondsen.

Inzicht verkrijgen in arbeidsmarktontwikkelingen

Naar behoefte van netwerkpartners, faciliteert ENZuid het tot stand komen van arbeidsmarktscenario’s en impactanalyses op regionaal en sectoraal niveau. Het platform Arbeidsmarktinzicht.nl geldt hierbij als een belangrijk in te zetten instrument.

Arbeidsmarktscenario’s in opdracht van ENZuid

In opdracht van ENZuid zijn de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt volgens een basisscenario en een tweetal alternatieve scenario’s doorgerekend. Ook wordt inzicht gegeven in mogelijke oplossingen voor arbeidsmarktknelpunten bij deze scenario’s. Voor ENZuid zijn op arbeidsmarktinzicht de ontwikkelingen te zien voor onder meer regio’s, provincies en sectoren.

Deelname aan Interreg project Werkinzicht

ENZuid is een partner in het Vlaams-Nederlandse Interreg project Werkinzicht dat grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit stimuleert door het ontsluiten en vrij beschikbaar stellen van grensoverschrijdende data. In projectverband wordt bovendien het Vlaamse open source systeem Competent, waarmee je vacatures en profielen kunt vertalen in skills, geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt. Tot het Vlaams/Nederlandse consortium behoren CBS, UWV, VDAB, Steunpunt Werk | KU Leuven, JADS, ENZuid en het Zeeuws Planbureau.