×

×

☰ menu

Groene chemie, nieuwe economie

Achtergrond

Met drie grote chemische industriegebieden in huis – Moerdijk, Terneuzen en Chemelot - is het aan Zuid-Nederland om kansen te grijpen binnen de nieuwe economie op basis van groene waardeketens. Bedrijven als DOW Chemical, SABIC, Yara, VDL en kennisstellingen als TU Eindhoven, Maastricht University, Brigthsite, Avans, Fontys en Universiteit van Tilburg bieden innovatieve mkb-bedrijven en scale-ups interessante samenwerkingsmogelijkheden voor het ontwikkelen en toepassen van groene technologie.

Doel

Het aanjagen van de opschaling van innovaties die in 2025 al concreet kunnen bijdragen aan CO2-reductie. De focus ligt op elektrificatie van de procesindustrie (de energietransitie) en op hoogwaardige recycling en inzet van biobased grondstoffen (de grondstoftransitie).

Status

Na oplevering medio 2020 van de startnotitie ‘Groene chemie, nieuwe economie – Ketentransitie in de procesindustrie’, gaf het ministerie van EZK samen met de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg het startsein voor fase twee: daarin onderzoekt een door ENZuid geformeerd aanjaagteam wat knelpunten en randvoorwaarden zijn voor succesvolle opschaling van een tiental kansrijke innovaties. Betrokken zijn initiatiefnemers uit de industrie (zowel scale-ups en mkb-bedrijven als chemiegiganten), overheden, financiers en intermediairs. Samen leggen zij de basis voor een programmatische aanpak, inclusief een in februari 2021 te presenteren Actieagenda voor 2021- 2025.

Downloads en links

Door het verbinden van de chemiebedrijven in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland met de maakindustrie, agro- en recyclingbedrijven in de regio, zijn kansrijke innovaties in beeld gekomen. ENZuid nodigt de industrie, scale-ups, MKB, overheden en intermediairs uit samen een actie-agenda te ontwikkelen voor deze opschalingsprojecten.

Meer informatie en contact

Groene Chemie, Nieuwe Economie is een programma in wording en staat daarom open voor nieuwe, hierbinnen passende initiatieven. Voor aanhaken of meer informatie: neem contact op met Kees Joosten van het aanjaagteam.