×

×

☰ menu

Groene chemie, nieuwe economie

Achtergrond

Met drie grote chemische clusters in huis – Moerdijk, Terneuzen en Chemelot - is het aan Zuid-Nederland om kansen te grijpen binnen de nieuwe economie op basis van groene waardeketens. In 2020 is vanuit ENZuid het initiatief genomen om te komen tot het programma Groene Chemie, Nieuwe Economie. In dit programma staat de verduurzaming van de chemieclusters centraal, onder meer via ketenvorming, financiering van opschaling van groene initiatieven en beïnvloeding van beleid. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en Triple Helix regio’s bieden innovatieve mkb-bedrijven en scale-ups uitgelezen samenwerkingsmogelijkheden. Deze agenda is niet alleen voor Zuid-Nederland, maar van nationaal belang. Inmiddels zijn ook de chemieclusters in Zuid-Holland en Noord-Nederland aangehaakt.

Doel

Het aanjagen van de opschaling van innovaties die in 2025 al concreet kunnen bijdragen aan CO2-reductie. De focus ligt op elektrificatie van de procesindustrie (de energietransitie) en op hoogwaardige recycling en inzet van biobased grondstoffen (de grondstoffentransitie).

Aanpak

Na de aanjaagfase van ENZuid is in 2022 de stichting Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie opgericht met financiering voor twee jaar van de vijf betrokken provincies en Invest-NL. Met een programmatische aanpak wordt ketenvorming gestimuleerd via onder meer de betrokkenheid bij vier nationale groeifondsen, waaronder Biobased Circular. Voor financiering en ondersteuning van niet-fossiele start-ups in de nieuwe economie is de Green Chemistry Accelerator gelanceerd. Samen met de vijf chemieclusters worden thema's geagendeerd bij onder meer den Haag en Brussel om de goede randvoorwaarden te verkrijgen voor de verduurzaming.

Lees alles over de uitvoering van Groene Chemie, Nieuwe Economie op www.groenechemie.nl.