×

×

☰ menu

Groene chemie, nieuwe economie

Achtergrond

Met drie grote chemische industriegebieden in huis – Moerdijk, Terneuzen en Chemelot - is het aan Zuid-Nederland om kansen te grijpen binnen de nieuwe economie op basis van groene waardeketens. Bedrijven als DOW Chemical, SABIC, Cosun, Yara en VDL, kennisstellingen als de Zuid-Nederlandse universiteiten, Brightsite, hogescholen, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en Triple Helix regio’s bieden innovatieve mkb-bedrijven en scale-ups uitgelezen samenwerkingsmogelijkheden. Deze agenda is niet alleen voor Zuid-Nederland, maar van nationaal belang. Een versterkende factor vormen bovendien de connecties binnen Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen.

Doel

Het aanjagen van de opschaling van innovaties die in 2025 al concreet kunnen bijdragen aan CO2-reductie. De focus ligt op elektrificatie van de procesindustrie (de energietransitie) en op hoogwaardige recycling en inzet van biobased grondstoffen (de grondstoftransitie).

Startnotitie Ketentransitie in de procesindustrie

De eerste mijlpaal betrof de met ondersteuning van ENZuid opgestelde startnotitie ketentransitie in de procesindustrie, die Focco Vijselaar van het ministerie van EZK op 24 juni 2020 in ontvangst nam tijdens een online top met vertegenwoordigers van DOW, SABIC, VDL, MKB, de Europese Commissie, kennisinstellingen, Invest-NL en overheden. Bekijk een samenvatting van de online top

Actieagenda Groene chemie, nieuwe economie 

De startnotitie en online top waren het startsein om te komen tot de actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie‘, die is opgesteld met ondersteuning van het ministerie van EZK samen met de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Deze agenda is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met onder meer bedrijven, clusters, kennisinstellingen, financiers en andere partijen zoals Havenbedrijf Moerdijk, Smart Delta Resources, Circular Biobased Delta, de ROM’s, Invest-NL, triple-helix organisaties en RVO. 

De officiële lancering van de actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’ vond plaats tijdens de online top op woensdag 24 februari 2021. Deze top, de actieagenda, en de gevormde coalitie is te vinden via deze link

Programma Groene chemie, nieuwe economie 

Na de aanjaagfase door ENZuid is de aanpak in 2021 overgedragen aan de coalitie Groene chemie, nieuwe economie die het gevormde programma 2022-2023 verder uitvoert. De coalitie is betrokken bij drie groeifondsaanvragen en zet volop door in ketenvorming, innovatie en financiering van start ups en scale ups. Door ENZuid, dat als liaison verbonden blijft, is ook de site ontwikkeld waar alle informatie te vinden is over Groene chemie, nieuwe economie: groenechemie.nl.