×

×

☰ menu

Groene chemie, nieuwe economie

Achtergrond

Met drie grote chemische clusters in huis – Moerdijk, Terneuzen en Chemelot - is het aan Zuid-Nederland om kansen te grijpen binnen de nieuwe economie op basis van groene waardeketens. In 2020 is vanuit ENZuid het initiatief genomen om te komen tot het programma Groene Chemie, Nieuwe Economie. In dit programma staat de verduurzaming van de chemieclusters centraal, onder meer via ketenvorming, financiering van opschaling van groene initiatieven en beïnvloeding van beleid. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en Triple Helix regio’s bieden innovatieve mkb-bedrijven en scale-ups uitgelezen samenwerkingsmogelijkheden. Deze agenda is niet alleen voor Zuid-Nederland, maar van nationaal belang. Inmiddels zijn ook de chemieclusters in Zuid-Holland en Noord-Nederland aangehaakt.

Doel

Het aanjagen van de opschaling van innovaties die in 2025 al concreet kunnen bijdragen aan CO2-reductie. De focus ligt op elektrificatie van de procesindustrie (de energietransitie) en op hoogwaardige recycling en inzet van biobased grondstoffen (de grondstoftransitie).

Startnotitie Ketentransitie in de procesindustrie

De eerste mijlpaal betrof de met ondersteuning van ENZuid opgestelde startnotitie ketentransitie in de procesindustrie, die het ministerie van EZK op 24 juni 2020 in ontvangst nam tijdens een online top met vertegenwoordigers van DOW, SABIC, VDL, MKB, de Europese Commissie, kennisinstellingen, Invest-NL en overheden. Bekijk een samenvatting van de online top

Actieagenda Groene chemie, nieuwe economie 

De startnotitie en online top waren het startsein om te komen tot de actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie‘, die is opgesteld met ondersteuning van het ministerie van EZK samen met de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De officiële lancering van de actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’ vond plaats tijdens de online top op woensdag 24 februari 2021. Deze top, de actieagenda, en de gevormde coalitie is te vinden via deze link.

Programma Groene chemie, nieuwe economie 

Na de aanjaagfase door ENZuid is de aanpak in 2021 overgedragen aan de coalitie Groene chemie, nieuwe economie die het gevormde programma 2022-2023 verder uitvoert. De coalitie is betrokken bij vier groeifondsaanvragen en zet volop verder in op ketenvorming, innovatie en financiering van start ups en scale ups. Door ENZuid, dat als liaison verbonden blijft, is ook de site ontwikkeld waar alle informatie te vinden is over Groene chemie, nieuwe economie: groenechemie.nl.