×

×

☰ menu

Transitie van de procesindustrie en kansen nieuwe bedrijvigheid

Economische kans en klimaatuitdaging

Zuid-Nederland heeft een unieke kans om de nieuwe economie te demonstreren die ontstaat door verduurzaming van de chemische industrie. ENZuid bundelt de krachten van drie chemische clusters, de maakindustrie, de agro-, ICT- en recyclingclusters, kennisinstellingen en acht triple-helix samenwerkingsverbanden en de drie ROM’s. Met als doel substantiële reductie van CO2 door het aanjagen van opschalingsprojecten in de procesindustrie.

Zuid-Nederland is een bijzondere regio, vanwege de concentratie van de productie van kunststoffen en kunstmest voor Nederland en de rest van de wereld (‘kraakregio’). De regio is ook bijzonder vanwege haar kennis, kunde en toeleverende industrie en de grensoverschrijdende samenwerking met onder andere Zuid-Holland, Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen.

Grote bedrijven als DOW Chemical, SABIC, Yara, Cosun, Shell en kennisstellingen als TU Eindhoven, Differ, Maastricht University, Brigthsite, Avans, Fontys en Universiteit van Tilburg bieden innovatieve MKB en scale-ups kansen om schaalgrootte te creëren in ontwikkeling en toepassing van nieuwe ‘groene’ technologie, producten en diensten. De focus ligt op elektrificatie van de procesindustrie, hoogwaardige recycling en inzet van biobased grondstoffen.

Hoe kansen worden omgezet in actie

De gemeenschappelijke visie, ambitie en aanpak is uitgewerkt in een startnotitie. Daarin wordt scherp neergezet wat de kansen voor Zuid-Nederland zijn, de ambities voor opschaling van innovaties en de spin-off naar werkgelegenheid en duurzaamheid. Met een heldere context: grote volumes fossiele grondstoffen die vervangen moeten worden in de chemie in Zuid-Nederland, kansen voor de maakindustrie, consequenties voor infrastructuur en de noodzaak tot samenwerking tussen de grote chemie-clusters in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Tijdens de online Top-ontmoeting van 24 juni 2020 is de startnotitie vastgesteld en zijn de contouren van een actie-agenda besproken.

Op 24 februari 2021 zal de Actie-agenda 2021-2025 worden gepresenteerd tijdens een tweede online top Groene chemie. Een agenda met concrete ambities en doelen voor 2025. Tijdens deze top worden de gesignaleerde barrières voor opschaling van innovatie en de suggesties voor oplossingsrichtingen geagendeerd, ook aan de hand van een aantal concrete projecten. En tijdens de top vindt de lancering plaats van de Actie-agenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’,met een coalitie van partners.

De Actie-agenda met concrete projecten kan gebruikt worden voor de werving van substantiële middelen uit het Europa. De Actie-agenda biedt tevens onderbouwing voor de diverse discussies met het Rijk over de rol van infrastructuur (elektriciteit, CO2, waterstof en goederentransport) en andere randvoorwaarden voor de ontwikkeling en verduurzaming van de chemie.