×

×

☰ menu

Thema Kapitaal

Uitgangspunt binnen het thema Kapitaal is met netwerkvorming en vernieuwing op de kapitaalmarkt bijdragen aan een gunstig klimaat in Zuid-Nederland voor oprichting, groei en schaalvergroting van innovatieve bedrijven. Actielijnen zijn:

Risicokapitaal aantrekken

Gericht op het voor Zuid-Nederland aantrekken van (inter)nationaal (hoog) risicokapitaal werkt ENZuid samen met tal van landelijke spelers: het ministerie van EZK, Nederlandse Vereniging van Banken, de drie grootbanken, InvestNL en relevante netwerken waaronder Euronext TechShare, Corporate Venturing Network, Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, NextOEM en NLgroeit. Speciale aandacht heeft het gezamenlijk organiseren en/of deelnemen aan grote financiële netwerkevenementen, zoals CES Unveiled.

Doorontwikkeling Financieringstafels

ENZuid kan rekenen op cofinanciering van het ministerie van EZK voor de doorontwikkeling van het instrument Financieringstafels: een vernieuwende manier om doeltreffend een netwerk in stelling te brengen voor ondernemers met een financieringsbehoefte. Betrokken marktpartijen zijn de drie grootbanken, RVO, de BOM en overige financiers. Zeeland start in 2020 met een tafel, waar Noord-Brabant er al vier kent. ENZuid organiseert regionale alumni-bijeenkomsten en een jaarlijks netwerkevenement voor de deelnemers van alle Financieringtafels samen.

Doorontwikkeling Scale-Up Dashboard

Cofinanciering vanuit het ministerie van EZK is ook beschikbaar voor doorontwikkeling van Het Scale-Up Dashboard: een online tool die groeibedrijven annex financieringsmogelijkheden in Noord-Brabant en Limburg in kaart brengt voor (inter)nationale kapitaalverstrekkers.