×

×

☰ menu

Werkinzicht

Achtergrond

Arbeidsmarktinformatie in Zuid-Nederland is op initiatief van ENZuid transparant, online en actueel te vinden op Arbeidsmarktinzicht. Om grensoverschrijdend informatie over banen, mobiliteit, demografie en economie in beeld te krijgen zijn met Vlaanderen via Werkinzicht dashboards gerealiseerd. Voor inzicht in vraag en aanbod van competenties is het innovatieve Jobinzicht ontwikkeld. 

Door de samenwerking in Werkinzicht vanuit o.a. ENZuid, UWV, CBS en VDAB gaat het UWV in Nederland het Vlaamse systeem Competent invoeren voor één gemeenschappelijke taal van competenties. Dit in het licht van een meer en meer op skills georiënteerde arbeidsmarkt, waarmee beter ingespeeld kan worden op ontwikkelingen als digitalisering,  energietransitie en circulaire economie. Via Werkinzicht heeft ENZuid input geleverd voor SER Nederland voor een skillsgerichte arbeidsmarkt in de notitie Vaardigheden in kaart. In een onderzoek van SEO en ROA zijn de vormen van skillsinitiatieven en de rol die overheid hierin kan pakken opgenomen.

ENZuid was voor Interreg Nederland-Vlaanderen projectpartner van Werkinzicht samen met CBS, UWV, VDAB, KU Leuven, JADS en het ZB | Planbureau tot en met 2021. Werkinzicht bouwt voort op www.arbeidsmarktinzicht.nl, een initiatief van Brainport Network, de voorloper van ENZuid.