×

×

☰ menu

Waarom & hoe?

Het Zuid-Nederland breed bundelen van regionale krachten levert schaal- en netwerkvoordelen op, goed voor versnelde innovatie, economische ontwikkeling en welvaart.

ENZuid speelt in het bijzonder in op maatschappelijk urgente, geen geografische grenzen kennende uitdagingen zoals het klimaat, de energietransitie, duurzaamheid en een evenwichtige arbeidsmarkt. Grootschalige, grensoverschrijdende samenwerking vraagt om een goede netwerkstructuur en organisatie. ENZuid is hierop het antwoord.

Hoe werkt ENZuid?

ENZuid faciliteert inhoudelijk contact tussen netwerkpartners door het delen van kennis, het organiseren van ontmoetingen op zowel directieniveau als bestuurlijk niveau en het agenderen van verbindende thema’s. Op deze manier biedt ENZuid een springplank voor ‘bottom-up’ te initiëren gezamenlijke actie vanuit gelegenheidscoalities of vanuit het gehele netwerk. Denk bijvoorbeeld aan innovatieve projectontwikkeling en lobbyvoering in Den Haag en Brussel. Een belangrijke gedeelde opgave is bijdragen aan een optimale Zuid-Nederlandse innovatiestrategie (RIS3) in aansluiting op Europees programmabeleid.

Voorloper van ENZuid is het voormalige Brainport Network als ‘netwerk van netwerken’ in Zuidoost-Nederland. Brainport Network ging per 1 januari 2020 over in ENZuid samen met West-Brabant en Zeeland.