Deelnemers ENZuid

Organisaties

ENZuid is het strategisch samenwerkingsverband van acht triple helix regio’s en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Directies

De centrale aansturing van ENZuid is in handen van door de netwerkpartners afgevaardigde directies van de triple helix regio's en provinciale portefeuillehouders economie. Zij treffen elkaar in het directieoverleg, zetten strategische en tactische lijnen uit en haken gericht bestuurders aan uit hun achterban. Dit doen ze samen met een vertegenwoordiging van de Brightlands campussen en van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Adviseur van het directieoverleg is de regioambassadeur van het ministerie van EZK.


Advisory Board

Voor de strategievorming vindt een afgewogen bestuurlijke inbreng vanuit Zuid-Nederland plaats via de Advisory Board. 

Zitting hierin hebben de gedeputeerden Economische Zaken van de drie provincies.