Thema's

Circulaire Economie

De bouwopgave voor 175.000 nieuwe woningen voor 2030 is groot en de ingrijpende renovatie- en herstructeringsopgave verhogen de druk op het landelijke gebied in Zuid-Nederland. Vanuit ENZuid is gekozen om voor deze grote bouwopgave de transitie naar circulaire en duurzaam bouwen aan te jagen via het programma Circulair Bouwend Zuid-Nederland. Samen met een programmateam met programmaleiders uit de regio worden projecten opgezet en verbindingen gelegd die bijdragen aan de transitie.

Groene chemie

Met drie grote chemische industriegebieden in huis – Moerdijk, Terneuzen en Chemelot - is het aan Zuid-Nederland om kansen te grijpen binnen de nieuwe economie op basis van groene waardeketens. Via het programma Groene Chemie, nieuwe economie worden de chemieclusters verduurzaamd door het organiseren van ketenvorming, financieren van scale up van bedrijven en bijdragen aan de passende randvoorwaarden. Het programma is betrokken bij de groeifondsen van Biobased Circular en Circular Plastics.