Top ENZuid 2024: naar een groene en circulaire economie

14-06-2024

Op donderdag 13 juni kwamen de besturen en directies van de triple helix regio’s en drie zuidelijke provincies bijeen in het Gouvernement in Maastricht voor de jaarlijkse TOP ENZuid. De resultaten van de door ENZuid gelanceerde programma's voor transities naar een groene en circulaire economie werden gepresenteerd én er werd gekeken naar de toekomst.

Gastheer Emile Roemer, Commissaris van de Koning in Limburg, verwelkomde de aanwezigen. Hij benadrukte het belang van vergroening en verduurzaming, waarbij het niet meer de vraag is óf we hiermee aan de slag moeten maar hoe we dit proces kunnen versnellen. Hij benoemde ook dat de drie zuidelijke provincies vaak en op prettige manier samenwerken op dit vlak. Ina Adema, Commissaris van de Koning van Noord-Brabant beaamde dit en voegde eraan toe dat je gezamenlijk meer kunt bereiken, helemaal als de zuiderburen worden betrokken. Breder kijken dan de eigen provincie inspireert! Commissaris Han Polman van Zeeland ziet dit terug in de gezamenlijke aanpak van circulair bouwen: het netwerk weet elkaar steeds beter te vinden en men helpt elkaar en geeft elkaar duwtjes als dat nodig is. De commissarissen waren het erover eens dat er veel uitdagende transities spelen die tegelijkertijd groei mogelijk moet maken. En het vertrouwen werd uitgesproken dat nu ENZuid verder gaat met de triple helix regio’s, de provincies zeker op maat support zullen geven aan de toekomstige grensoverschrijdende programma’s en projecten voor de transities naar een duurzame economie.

Na de introductie werd de spotlight gericht op de twee programma’s van ENZuid: Groene Chemie, Nieuwe Economie (klik hier voor het verslag) en Circulair Bouwend (klik hier voor het verslag).

Tijdens de interactieve Top zijn ook excursies georganiseerd naar de Pathfinder Einstein Telescope en het verdrag van Maastricht.

Foto's van Bram Saeys