Nieuws overzicht

Werksessie Circulair Bouwend: grote opkomst en waardevolle opbrengst

Top ENZuid 2024

Werksessie 18 april Circulair Bouwend

Programmamanagers Circulair Bouwend stellen zich voor

Programmateam Circulair Bouwend gestart

Programma Circulair Bouwend goedgekeurd

Jaarevent Groene Chemie, Nieuwe Economie 7 november

Nationaal Groeifonds geeft steun aan ontwikkeling circulaire productieketens

Video-impressie Top ENZuid met lancering Circulair Bouwend

Lancering programma Circulair Bouwend Zuid-Nederland

Netwerk in actie voor de circulaire bouw Zuid-Nederland

Werksessie circulaire bouw ENZuid 20 april

Grensoverschrijdend project circulaire bouw ingediend door partners ENZuid en Vlaanderen

Kwartiermaker voor aanpak duurzame bouw Zuid-Nederland benoemd

De transitie naar groene chemie moet sneller

Jaarevent Groene Chemie, Nieuwe Economie op 11 oktober 2022

Top ENZuid van 21 juli 2022

Tijd voor leiderschap voor een circulaire economie

Suikerbieten als nieuwe, circulaire grondstof

Samenwerking partners ENZuid en Vlaanderen Circulaire Bouw ondertekend

Vervolgacties CE Bouw na werksessie

Interreg aanvraag ingediend Circulaire Bouw en Sloop door deelnemers ENZuid

Werksessie Circulaire Bouw ENZuid 21 april

Lancering Programma Groene Chemie, Nieuwe Economie

‘Alles wat je niet afbreekt hoef je ook niet opnieuw te bouwen’

Gé Moonen: ‘Circulaire economie mag ook best een beetje pijn doen’

Variaties met niet meer dan twee modules: zo simpel kan circulair bouwen zijn

Jacqueline Cramer: ‘Circulaire economie vraagt om netwerksturing’

Avantium bouwt eerste bioplastic-fabriek: ‘een historische mijlpaal’

‘De groene chemie zorgt voor een aanzienlijke CO2-besparing in de keten’

‘Verduurzaming chemische industrie gaat hand in hand met circulaire economie’

Transitie in chemiesector: veel kansen, maar dan moeten overheid en financiële wereld wél meebewegen

Groene chemie in actie

Aanvraag Groene chemie voor Groeifonds 2

‘Van tonnenjacht naar systeemverandering’

Lancering actieagenda: serieus werk maken van vergroening procesindustrie

Lancering actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’

Verdeling EU-fondsen pakt goed uit voor Zuid-Nederland

Groene chemie, nieuwe economie: fase 2

ENZuid presenteert concrete initiatieven om klimaatdoelen te halen

Nieuwe Regionale InnovatieStrategie Zuid-Nederland versnelt transities

Webinar ENZuid: Energietransitie in de chemie, maakindustrie en agro