Top ENZuid van 21 juli 2022

22-07-2022

Gezamenlijk de transities voor een duurzame en nieuwe economie opschalen in Zuid-Nederland, dat stond centraal op deze Top op 21 juli 2022. Met de provinciale en triple helix besturen kwam de aanpak in Zuid-Nederland voor Groene Chemie en Circulaire Bouw uitgebreid aan bod en met tours door de Brainport Industries Campus. 


Samen versnellen

Bij de aftrap waren de Commissarissen van de Koning van Zuid-Nederland eensgezind. Deze grote economische samenwerking is belangrijk om problemen zoals stikstof op te lossen. Wij kunnen door deze samenwerking in ENZuid makkelijker met elkaar versnellen. Hierin kunnen we nu ook voor heel Nederland belangrijk zijn. We moeten elkaar vast blijven houden en nog sterker te maken. De transitie naar bijvoorbeeld een circulaire economie gaat in drie stappen. Het begint van enthousiasme, dan komt het besef dat we moeten doen en daarna gaan we de ambities hoog leggen. We zijn nu bij de derde stap. Daarin kunnen we ook anderen meekrijgen. Het helpt dat innovatie in ons DNA zit.


Vergroening van de chemie

Arnold Stokking, voorzitter van het Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie, gaf aan trots te zijn hoe vanuit ENZuid de aanpak is verbreed naar de rest van Nederland. Met de clusters, regio’s, de ROM’s en provincies wordt gewerkt aan het vormen van ketens, het verkrijgen van financiering voor opschalen en verbeteren van de randvoorwaarden. Alles met het doel om de CO2 uitstoot te verminderen en te komen tot een duurzame aanpak met MKB uit o.a. de maakindustrie, biobased en agrosector en recycling. Inmiddels is het platform betrokken bij drie groeifondsaanvragen om de ketenvorming en financiering verder te stimuleren. Meer over het programma, ga naar deze link.

Suikerbieten als een nieuw circulaire grondstof

Frank van Noord van Cosun is betrokken bij de groeifondsaanvraag BioBased Chemicals van onder meer het programma Groene Chemie, Nieuwe Economie. Suikerbieten zijn voor veel duurzame doeleinden te gebruiken en vormen een alternatief voor fossiele grondstoffen in producten. Lees hier zijn verhaal.

Duurzame energie via Plasma

Het kenniscentrum Brightsite zet de komende tijd in op plasma. Dat is een potentiële, duurzame vervanger van gas in de industrie en draagt bij aan het elektrificeren van chemische processen. Om energie om te wekken wordt dan gebruik gemaakt van een elektrische vlam in plaats van de verbranding van methaan. Hans Linden, programmamanager bij Brightsite, is verheugd dat deze aanpak is opgenomen het groeifonds NEXTGEN HIGHTECH. Lees hier meer over het Plasmalab.

Circulaire Bouw: van plan naar uitvoering

We moeten helemaal anders gaan denken, dat is zo’n beetje de boodschap van alle lopende projecten rondom circulaire bouw. Deze projecten laten zien dat het mogelijk is om duurzaam te bouwen met hernieuwbare grondstoffen, maar zijn ook nog maar een druppel op een gloeiende plaat. Er zijn daarentegen wel enorm veel actieagenda’s en plannen. Die plannen moeten nu omgezet worden in daden. Hiervoor zijn structurele financiële middelen bij de overheid nodig en heldere regelgeving, benadrukt Jeannette Levels van LBP|SIGHT. Lees hier haar verhaal.

Huizen bouwen in fabrieken

Jan Hoppen schetst de aanpak van circulair bouwen van Homes Factory. Daar rollen vanaf 2023 jaarlijks duizend flexwoningen van de lopende band. De woningen zijn al voor 95 procent klaar wanneer ze de fabriek verlaten. De tijdelijke huizen worden voor 15 jaar geplaatst, daarna gaan de materialen terug naar Homes Factory. De materialen worden dan gebruikt voor nieuwe modulaire woningen (verplaatsbaar) of om permanente huizen mee te bouwen. “We werken voornamelijk met duurzame materialen. De buitenkant van de huizen is bijvoorbeeld van bamboe gemaakt. Dat is sterk en we kunnen er CO2 in opslaan”, vertelt Hoppen. “De kostprijs is nu ongeveer gelijk aan de traditionele bouw. Vanwege het herbruikbare karakter is de prijs in de toekomst waarschijnlijk dertig tot veertig procent lager.” Klik hier voor meer informatie.

Circulaire vakantiehuizen

Wim Twigt zet zich al volop in voor verduurzaming in de bouw van vakantieparken in Zeeland. “Na 15 tot 20 jaar gaan vakantieparken helemaal op de schop en komt er weer iets anders”, begint hij. “Het zou mooi zijn als we materialen dan weer kunnen hergebruiken.” Daarnaast draait de recreatiesector grotendeels om beleving. Daarin kan circulariteit en duurzaamheid volgens Twigt een belangrijke rol spelen. “Je moet je inleven in ontwikkelingen in de samenleving.” Twigt heeft een duidelijke visie over betaalbaarheid: “Zolang we blijven redeneren in euro’s wordt het lastig. Maar wat als negatieve impact ook een waarde heeft? Dan wordt het ineens anders. Verlangen is versnellen. We moeten anders denken en anders tegen onze systemen aankijken”. Lees hier meer over zijn uitgebreide verhaal

Top foto's van Nina Crebas