Circulaire economie

Het door ENZuid gelanceerde programma Circulair Bouwend Zuid-Nederland wil de transitie naar een circulaire en duurzame bouw aanjagen. Een circulaire en duurzame aanpak voor de bouw biedt antwoorden op de grote bouwopgave in Zuid-Nederland in relatie tot uitdagingen op het gebied van duurzaamheid (klimaat, energie en grondstoffen) en ruimte (lucht, water, bodem en natuur). Het programma wil vraag en aanbod bij elkaar brengen, nieuwe ecosystemen (coalities) ontwikkelen, belemmeringen wegnemen en meerdere ontwikkelroutes stimuleren. Dit doet het programma voor en vanuit Zuid-Nederland met perspectief op nationale en grensoverschrijdende samenwerking.

Met de voorgestelde aanpak kan deze transitie naar een circulaire en duurzame bouw aangejaagd worden met de triple helix-regio’s en de provincies in Zuid-Nederland. De bedrijven, regionale overheden en kennisinstellingen, ROM’s en de clusters circulaire bouw staan hierbij centraal met aanhaking bij lopende programma's en landelijk beleid. Met deze samenhangende netwerksturing kan een verdere ontwikkeling van reeds voorbereide projecten tot subsidieaanvragen worden gerealiseerd en transities voor een duurzame en circulaire bouw gestimuleerd worden.

Lees alles over de aanpak, de thema's, de deelnemers en het programmateam om contact mee op te nemen om aan te haken op de door ENZuid gelanceerde site circulairbouwend.nl