×

×

☰ menu

Zuid-Nederland breed innoveren

  • Economic Board Zeeland
  • Rewin
  • Midpoint Brabant
  • Brainport Eindhoven
  • AgriFood Capital
  • Keyport
  • Crossroads Limburg
  • Economische Samenwerking Zuid-Limburg

Meer over de groene chemie & nieuwe economie

Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid) is een nieuw, strategisch samenwerkingsverband van acht triple helix regio’s en de  provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Centraal staat business maken van missiegedreven innovatie. Dat met hulp van krachtige interregionale verbindingen en een optimale regionale innovatiestrategie (RIS3) van Zuid-Nederland in Europees verband.

ENZuid verknoopt en bouwt voort op regionale triple helix netwerken van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.