×

×

☰ menu

Van missiegedreven innovatie naar business voor Zuid-Nederland

  • Economic Board Zeeland
  • Rewin
  • Midpoint Brabant
  • Brainport Eindhoven
  • AgriFood Capital
  • Keyport
  • Crossroads Limburg
  • Economische Samenwerking Zuid-Limburg
  • Brightlands Chemelot Campus

Wat is ENZuid?

Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid) is een strategisch samenwerkingsverband van acht triple helix regio’s en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

ENZuid vervult een verkennende en aanjagende rol op thema's als energietransitie en circulaire economie en stimuleert het bouwen aan programma's en coalities van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Gezamenlijk met regio's, provincies en ROM's deze transities aanjagen in connectie met de regionale innovatiestrategie (RIS3) van Zuid-Nederland in Europees verband is de kracht van ENZuid.

Aanpak op thema's

Vanuit ENZuid is de aanpak op Circulaire Economie actueel, met een belangrijke focus op circulair en duurzaam bouwen. Eerder is gestart met  het vergroenen van de chemische procesindustrie in Zuid-Nederland. Dit resulteerde in een programma Groene chemie, nieuwe economie met een coalitie van bedrijven uit de chemie, high tech en agrifood. Voor meer informatie over de thema's van ENZuid lees verder.