×

×

☰ menu

Aanjagen van transities voor      Zuid-Nederland

  • Economic Board Zeeland
  • Rewin
  • Midpoint Brabant
  • Brainport Eindhoven
  • AgriFood Capital
  • Keyport
  • Crossroads Limburg
  • Economische Samenwerking Zuid-Limburg
  • Brightlands Chemelot Campus

Waar staat ENZuid voor?

Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid) is een strategisch samenwerkingsverband van acht triple helix regio’s en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

ENZuid vervult een aanjagende rol op actuele transities die bijdragen aan klimaatdoelstellingen in Zuid-Nederland. Met coalities van bedrijven, kennisinstellingen en overheden komt ENZuid tot programma's en projecten  die er toe doen.

Programma Circulair Bouwend gelanceerd

Tijdens de Top ENZuid van 14 juni is het programma Circulair Bouwend Zuid-Nederland gelanceerd. Lees alles over de aanpak, de thema's, de deelnemers aan het programma en de changemakers op de nieuwe site circulairbouwend.nl. Samen aan de slag om de transitie naar circulair en duurzaam bouwen in Zuid-Nederland te stimuleren!

Eerder is gestart met het vergroenen van de chemische procesindustrie in Zuid-Nederland. Dit resulteerde in een programma Groene chemie, nieuwe economie. Voor meer informatie over deze thema's lees verder

ENZuid werkt in connectie met de regionale innovatiestrategie (RIS3) van Zuid-Nederland in regionaal, provinciaal, landelijk en Europees verband.