×

×

☰ menu

Van missiegedreven innovatie naar business voor Zuid-Nederland

  • Economic Board Zeeland
  • Rewin
  • Midpoint Brabant
  • Brainport Eindhoven
  • AgriFood Capital
  • Keyport
  • Crossroads Limburg
  • Economische Samenwerking Zuid-Limburg
  • Brightlands Chemelot Campus

Wat is ENZuid?

Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid) is een per 1 januari 2020 opgericht, strategisch samenwerkingsverband van acht triple helix regio’s en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Centraal staat business maken van missiegedreven innovatie. Dat met hulp van krachtige interregionale verbindingen en een optimale regionale innovatiestrategie (RIS3) van Zuid-Nederland in Europees verband.

ENZuid vervult een verkennende en aanjagende rol, om vervolgens het stokje over te geven aan in stelling gebrachte marktpartijen.

Groene chemie, nieuwe economie

Een eerste groot thema dat ENZuid omarmde, is het vergroenen van de chemische procesindustrie in Zuid-Nederland. Medio 2020 resulteerde dat in de door het ministerie van EZK geadapteerde startnotitie ‘Groene chemie, nieuwe economie – Ketentransitie in de procesindustrie’. In het verlengde hiervan werkt ENZuid aan ketenvorming en partnering, nodig voor het opschalen van innovaties. Kansrijke projecten, economisch gezien en qua bijdrage aan klimaatdoelstellingen, krijgen programmatisch vorm. Lees verder...