×

×

☰ menu

Van missiegedreven innovatie naar business voor Zuid-Nederland

  • Economic Board Zeeland
  • Rewin
  • Midpoint Brabant
  • Brainport Eindhoven
  • AgriFood Capital
  • Keyport
  • Crossroads Limburg
  • Economische Samenwerking Zuid-Limburg
  • Brightlands Chemelot Campus

Wat is ENZuid?

Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid) is een strategisch samenwerkingsverband van acht triple helix regio’s en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Centraal staat business maken van missiegedreven innovatie. Dat met hulp van krachtige interregionale verbindingen en een optimale regionale innovatiestrategie (RIS3) van Zuid-Nederland in Europees verband.

ENZuid vervult een verkennende en aanjagende rol op thema's als energietransitie en circulaire economie en stimuleert het bouwen aan programma's en coalities van bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Groene chemie, nieuwe economie

Een eerste groot thema dat ENZuid omarmde, is het verduurzamen van de chemische procesindustrie in Zuid-Nederland. Dit resulteerde in een actieagenda Groene chemie, nieuwe economie met een coalitie van bedrijven uit de chemie, high tech en agrifood. In het verlengde hiervan werkt ENZuid aan ketenvorming en partnering, nodig voor het opschalen van innovaties. Kansrijke projecten, economisch gezien en qua bijdrage aan klimaatdoelstellingen, krijgen programmatisch vorm. Lees verder...