×

×

☰ menu

Directieoverleg

De centrale aansturing van ENZuid is in handen van door de netwerkpartners afgevaardigde directies van de triple helix regio's en provinciale portefeuillehouders economie. Zij treffen elkaar in het directieoverleg, zetten strategische en tactische lijnen uit en haken gericht bestuurders aan uit hun achterban. Dit doen ze samen met een vertegenwoordiging van de Brightlands campussen en van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Adviseur van het directieoverleg is de regioambassadeur van het ministerie van EZK.