×

×

☰ menu

Thema's

Actuele thema’s van ENZuid zijn Arbeidsmarkt en Kapitaal. Meer thema’s volgen, afhankelijk van gezamenlijk te bepalen ambities in komende strategische netwerksessies.

Thema Arbeidsmarkt

Uitgangspunt binnen het thema Arbeidsmarkt is de New Deal om in Zuid-Nederland te komen tot een toekomstbestendige, evenwichtige, op Leven Lang Ontwikkelen gebaseerde arbeidsmarkt. Lees meer over het thema Arbeidsmarkt.

Thema Kapitaal

Uitgangspunt binnen het thema Kapitaal is met netwerkvorming en vernieuwing op de kapitaalmarkt bijdragen aan een gunstig klimaat in Zuid-Nederland voor oprichting, groei en schaalvergroting van innovatieve bedrijven. Lees meer over het thema kapitaal.

Thema Energietransitie

Zuid-Nederland heeft een unieke kans met drie chemische clusters, de high tech en maakindustrie en kennisinstellingen om te komen tot een samenhangende aanpak voor reductie CO2 en duurzame processen en producten. Lees meer over het thema energietransitie.