×

×

☰ menu

Thema's

Circulaire economie

Na een verkenning op circulaire economie is de focus gekozen voor circulair en duurzaam bouwen. De bouwopgave in Zuid-Nederland is groot. Voor duurzame bouw geldt een versnipperd landschap waarbij de (lokale) overheden en verschillende bouwbedrijven aan de lat staan. Vanaf 2023 is met een kwartiermaker ingezet voor een verdere programmatische aanpak waarbij coalities worden gevormd op duurzame bouw die ook inspelen op de regelingen Interreg Nederland-Vlaanderen en de rondes van OPZuid. Lees verder...

Groene Chemie, nieuwe economie

Met drie grote chemische industriegebieden in huis – Moerdijk, Terneuzen en Chemelot - is het aan Zuid-Nederland om kansen te grijpen binnen de nieuwe economie op basis van groene waardeketens. Via het programma Groene Chemie, nieuwe economie worden de chemieclusters verduurzaamd door het organiseren van ketenvorming, financieren van scale up van bedrijven en bijdragen aan de passende randvoorwaarden Lees verder...

Werkinzicht

Arbeidsmarktinformatie in Zuid-Nederland is op initiatief van ENZuid transparant, online en actueel te vinden op Arbeidsmarktinzicht. Om grensoverschrijdend informatie over banen, mobiliteit, demografie en economie in beeld te krijgen zijn met Vlaanderen via Werkinzicht dashboards gerealiseerd. Voor inzicht in vraag en aanbod van competenties is het innovatieve Jobinzicht ontwikkeld. Door de samenwerking in Werkinzicht vanuit o.a. ENZuid, UWV, CBS en VDAB gaat het UWV in Nederland het Vlaamse systeem Competent invoeren voor één gemeenschappelijke taal van competenties. Lees verder...