Versnellen met Circulair Bouwend

18-06-2024

Bas Kapitein, voorzitter directieoverleg ENZuid en algemeen directeur van Midpoint Brabant, introduceerde het volgende deel van de middag over het programma Circulair Bouwend. De koppeling van de grote bouwopgave voor 175.000 woningen tot 2030 aan de ambitieuze doelstellingen voor circulariteit is wat hem betreft dé manier om de circulaire economie te versnellen.

Het Nieuwe Normaal levert de gemeenschappelijke taal om de versnelling mogelijk te maken. Dit biedt ook enorme economische kansen. Door de toepassing van circulaire strategieën in de bouw kan de toegevoegde waarde van de sector met drie miljard verder verhoogd worden, een toename van 14%. De twaalf projecten met een projectomvang van 19 miljoen euro van Circulair Bouwend zijn wat dat betreft pas een begin. Inmiddels is duidelijk dat het programma ervoor zorgt dat specifieke kennis expertise vanuit de regionale ecosystemen wordt opgeschaald naar heel Zuid-Nederland. Samen met de clusters, met programma’s als Building Balance en mat landelijke en Europese programma’s. Kapitein sluit dan af met de oproep om nog meer mensen te betrekken die nog niet zijn aangehaakt en die een cruciale rol kunnen spelen.

Jeroen Verberne van Volantis was nauw betrokken bij de ontwikkeling van Het Nieuwe Normaal: hoe kom je van 164 verschillende definities van circulair bouwen naar een breed gedragen standaard? Dat bleek geen eenvoudige stap te zijn maar wel cruciaal om circulariteit succesvol te implementeren. Vijf jaar geleden leken de eisen voor circulair bouwen nog alle kanten op te gaan. Door het initiatief van Cirkelstad is een groot aantal partijen in de bouwketen met elkaar in gesprek gegaan om een raamwerk met gezamenlijke taal te ontwikkelen. Na meerdere nulversies werd Het Nieuwe Normaal 1.0 gelanceerd op 17 december 2023. Het manifest is inmiddels door meer dan 100 partijen ondertekend.

Mariska van Dalen van MVI Platform/KOVMA ging in Zeeland aan de slag met het raamwerk. De uitdaging was om de kennis toegankelijk te maken voor kleinere bouwbedrijven die geen specialisten in huis hebben. Samen pasten ze het toe op een recreatiehuisje gemaakt van lokale materialen en ontwikkelden het laagdrempelige online gebouwtool Omoemenoe. Om het ook voor consumenten inzichtelijk te maken werken ze nu aan een labelsysteem geïnspireerd door het energielabel voor gebouwen.

Lauran van Poppel belichtte circulair bouwen vanuit zijn rol als projectontwikkelaar bij Puyck Ontwikkeling. In de afgelopen 25 jaar heeft hij gezien hoe de bouw is veranderd onder de invloed van de energietransitie en trekt parallellen met de circulaire transitie. Inmiddels is een aanzienlijk aantal bouwprojecten gerealiseerd die hebben laten zien dat circulair bouwen mogelijk is, waarbij Puyck Het Nieuwe Normaal toepast. Ook Puyck deed ervaring op door het zelf verbouwen van hennepvezel en het toepassen van biobased materialen in een project met nul-op-de-meter woningen. Van Poppel pleitte voor wetgeving om een steeds hoger percentage biobased materialen toe te passen in een woning, vergelijkbaar met de energieprestatienorm, om deze positieve ontwikkelingen te versnellen. Lees hier het interview met Lauran van Poppel.

De laatste spreker van de middag was Koos Eggels. Hij vertelde over de samenwerking van zijn woningcorporatie Wonen Limburg in het initiatief Bouwstroom Limburg. Samen met nog vier woningbouwcorporaties en met ondersteuning van Aedes en Brink doorlopen zij een aanbestedingstraject voor duizend conceptuele woningen. Op basis van Het Nieuwe Normaal hebben zij als eis geformuleerd dat minimaal 20% van de materiaal hernieuwbaar of hergebruikt zijn en 50% van de materialen losmaakbaar. Tegelijkertijd wil men 10 tot 15% besparen op bouwkosten en sneller woningen opleveren. De vijf woningcorporaties willen graag aan de slag maar kunnen dat niet alleen. Eggels riep overheden en marktpartijen daarom op om gezamenlijk de schouders onder deze aanpak te zetten. Lees hier het interview met Koos Eggels.

In de afsluitende woorden was er lof voor de gepresenteerde initiatieven en de inspiratie die zij daarmee leverden voor de aanwezige partijen. Er was ook waardering voor de oproepen en suggesties om concrete drempels weg te nemen en de circulaire transitie te versnellen. Zo werd de middag afgesloten met de constatering dat er veel in gang is gezet.. Via de door ENZuid gelanceerde programma’s kan verder opgeschaald worden. Aanhaken bij Circulair Bouwend kan via deze link.