Aanvraag Groene chemie voor Groeifonds 2

14-07-2021

Op 31 mei sloot een uitvraag van het Ministerie van Economische Zaken (EZK) en Klimaat om voorstellen in te dienen voor de tweede ronde van het Groeifonds. Groene Chemie Nieuwe Economie heeft een groeibrief opgesteld die ontsluiten en opschalen van hernieuwbare grondstoffen adresseert: 'van landbouw naar chemie', 'van bosbouw naar chemie' en 'van afval naar chemie'. 

Op 31 mei sloot een uitvraag van het Ministerie van Economische Zaken (EZK) en Klimaat om voorstellen in te dienen voor de tweede ronde van het Groeifonds. Groene Chemie Nieuwe Economie heeft een groeibrief opgesteld die ontsluiten en opschalen van hernieuwbare grondstoffen adresseert: 'van landbouw naar chemie', 'van bosbouw naar chemie' en 'van afval naar chemie'. Uit de vele inzendingen heeft EZK een selectie gemaakt en met trots melden we dat GCNE gevraagd is om het onderdeel 'van landbouw naar chemie' verder uit te werken. Dit voorstel betreft grootschalige inzet van geteelde biomassa (suikerbieten en granen en hun reststromen) en integrale bio-raffinage voor het verkrijgen van suiker als grondstof voor de productie van chemische bouwstenen. Deze aanvraag zal door het team Groene Chemie, Nieuwe Economie samen met TKI BBE verder worden uitgewerkt in een gecombineerd voorstel.

Daarnaast zal de keten 'van afval naar chemie' worden opgepakt als werkpakket van een groter Groeifonds voorstel rond Duurzame Materialen. Grootschalige verwaarding van (plastic) afval is het doel van deze keten. De vereiste zuivering van afval moet optimaal verdeeld worden (o.a. inzameling, sortering, pyrolyse, hydrotreatment en vergassing) en eventuele verliezen moeten worden geminimaiseerd.

Verder is GCNE trots op een casus die is ondergebracht bij het Groeifonds 2 voorstel HighTech NextGen die daar ook in een keten wordt geplaatst: 'innovatie elektrificatie: casus plasma activatie'.

Deze aanvragen richten zich op onderdelen van de Actieagenda, waarvan het essentieel is om die integraal verder te blijven aanpakken voor ketenvorming, financiering en beinvloeden van beleid. Het kwartiermakers-team neemt dan ook verantwoordelijkheid voor de langere termijn van de programmatische aanpak.