Groene chemie in actie

14-07-2021

Na de lancering van de actieagenda Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) op 24 februari 2021 is de coalitie gevormd om de agenda te gaan uitvoeren. Drie werkgroepen zijn aan de slag gegaan op de thema's: 'impact, roadmap & monitoring', 'community- en ketenvorming' en 'financiering en portfoliomanagement'. 

Er is een kwartiermakers-team gevormd met voorzitter Arnold Stokking. Dit team heeft gezamenlijk de missie bepaald:

"Versnellen van het vergroenen van de maakchemie door het verbeteren van het innovatie- en ondernemersklimaat".

De onderwerpen benoemd in de actieagenda hebben bijzonder veel aandacht gekregen sinds 24 februari. Allereerst is er het Shell vonnis dat de verantwoordelijkheid van het bedrijf voor de verduurzaming van haar klanten benoemt. De VNCI heeft het rapport "van Routekaart naar Realiteit" gepubliceerd. GroenLinks heeft de publicatie "Groene Industrie Politiek" uitgebracht. Allemaal bewegingen in dezelfde richting: ketenverantwoordelijkheid, noodzaak tot het versnellen van verduurzaming met industrie als deel van de oplossing. De Actieagenda Groene Chemie, Nieuwe Economie geeft een goede leidraad voor de benodigde aanpak.

Op 6 juli is een update via Teams gegeven over de status van het programma, de acties vanuit de werkgroepen, de strategie van Invest-NL en de verbinding met GCNE, de rol van betrokken ROM's en is een praktijkvoorbeeld gepresenteerd van Relement.