Interreg aanvraag ingediend Circulaire Bouw en Sloop door deelnemers ENZuid

11-04-2022

31 maart is op initiatief van ENZuid een vooraanmelding ingediend voor het INTERREG NL/VL project Circulaire Bouw en Sloop met de werktitel BOUW-MIJN. 

Het project heeft betrekking op circulaire economie, meer specifiek circulaire bouw en sloop.

Hiermee beoogt het project bij te dragen aan de versnelling van circulaire transitie in de bouwsector door te focussen op circulair slopen en het tot stand brengen en testen van een ecosysteem van ketenpartijen rond slopen, retourlogistiek, materialenhubs, urban mining en materialenregie. 

Voorlopig consortium (nieuwe partners kunnen zich nog aanmelden)

Het consortium bestaat vooralsnog uit 9 partners en daarmee samenhangende achterban. Dit zijn:

- Midpoint Brabant (penvoerder) met achterban Provincie Brabant, Bouwend Nederland Zuid, Insert, Spark, NEBIFA, Cirkel stad/Urban Living Lab en REWIN

- Beveland Wonen met achterban, K&I Netwerk, Provincie Zeeland en Hogeschool Zeeland

- Jansen AG NL/BE (namens Harvest Bay i.o.)

- Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) met achterban Vlaanderen Circulair, WTCB,  Tracimat en VITO

- Stad Mechelen met achterban Stad Leuven

- Parkstad Limburg met achterban Provincie Limburg, Keyport, LIOF en Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL)

- Zuyd Hogeschool

- Technische Universiteit Eindhoven met acherban UDI en Brainport

- Thomas More