Nieuwe Regionale InnovatieStrategie Zuid-Nederland versnelt transities

04-05-2020

Provincies werken via Europese programma’s samen met de Europese Unie en de Nederlandse overheid om innovatie in de regio te stimuleren. In Zuid-Nederland gebeurt dit aan de hand van een Regionale InnovatieStrategie voor Slimme Specialisatie (RIS3). De drie zuidelijke provincies hebben deze onlangs gezamenlijk vastgesteld. Vanuit ENZuid is nadrukkelijk input gegeven op deze RIS3. In de periode 2021-2027 gaan de provincies innovatieprojecten ondersteunen die zich richten op economische groei en maatschappelijke transities op het gebied van klimaat, energie, gezondheid, landbouw en voeding en grondstoffen. Ze investeren daarbij niet alleen in technologische innovatie, maar ook in kennisontwikkeling en nieuwe vormen van samenwerking. De innovatiekracht van Zuid-Nederland wordt optimaal ingezet om economische groei te stimuleren en in de drie provincies een omslag te realiseren op de genoemde maatschappelijke transities.

Opstellen van de strategie gebeurde in een interactief proces met regionaal MKB, kennisinstellingen, overheden en andere belanghebbenden. Hiermee wordt voortgebouwd op de succesvolle aanpak in de periode 2014-2020.

Gouverneur van Limburg Theo Bovens stond samen met drie gedeputeerden van de betrokken provincies aan het roer en ziet de enorme innovatieve kracht van de regio: “We hebben hier een unieke combinatie van kennispartijen en campussen die internationaal een leidende positie hebben op het gebied van technologie, een innovatief MKB en een sterke maakindustrie die in staat zijn om innovaties naar de markt te brengen. Tel daar de cultuur en infrastructuur van onderling samenwerken inclusief de grensligging en grensoverschrijdende potentie bij op en je ziet een fantastisch vliegwieleffect. Met zo’n krachtig innovatiesysteem kunnen we tot belangrijke doorbraken komen. Dat is juist nu erg belangrijk.”

Aansluiting bij Europees beleid

De nieuwe regionale innovatiestrategie sluit goed aan op de belangrijkste Europese beleidsdoelen voor de komende decennia zoals de transitie naar een klimaatneutraal continent en de digitalisering van de economie en samenleving.

Verbinding en nieuwe samenwerkingsvormen

In de zuidelijke provincies werken toonaangevende campussen, een innovatief MKB en internationale marktleiders met een open blik samen. Dat zorgt voor een grote innovatiekracht.

Menselijk kapitaal

Om tot succesvolle transities te komen, is de hele innovatieketen van belang: van fundamenteel onderzoek, via doorontwikkeling. tot aan marktintroductie. Om meters te maken binnen de transities en impact te genereren, is voldoende personeel, met de juiste kennis en vaardigheden, onmisbaar. Dat betekent dat overdracht van kennis en kunde en de juiste aansluiting van het onderwijs op de behoefte van innovatieve bedrijven cruciaal zijn.

Van strategie naar uitvoering

De RIS3 geeft richting aan regionaal innovatiebeleid en dient als basis voor de Europese programma’s die Zuid-Nederland zelf (mede) vormgeeft. Het gaat dan onder meer om het nieuwe Operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid), het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) programma (voorheen POP) en de Interreg A-programma’s die innovatie en samenwerking in de grensregio’s bevorderen.

De volledige RIS3 kunt u hier downloaden.