Programma Circulair Bouwend goedgekeurd

28-11-2023

Op 15 november 2023 is het programma Circulair Bouwend door het directieoverleg ENZuid goedgekeurd. Voor 2024 en 2025 worden door de provincies en de regio's 1 miljoen euro ingezet om de grote bouwopgave in Zuid-Nederland zoveel als mogelijk duurzaam en circulair aan te pakken. De intentie is het programma voor vier jaar te organiseren.

Het programma Circulair Bouwend Zuid-Nederland wil de transitie naar een circulaire en duurzame bouw aanjagen. Een circulaire en duurzame aanpak voor de bouw biedt antwoorden op de grote bouwopgave in deze regio in relatie tot uitdagingen op het gebied van duurzaamheid (klimaat, energie en grondstoffen) en ruimte (lucht, water, bodem en natuur). Het programma wil vraag en aanbod bij elkaar brengen, nieuwe ecosystemen (coalities) ontwikkelen, belemmeringen wegnemen en meerdere ontwikkelroutes stimuleren. Dit doet het programma voor en vanuit Zuid-Nederland met perspectief op nationale en grensoverschrijdende samenwerking. Het programma is een initiatief van het Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid).

De komende periode zal het programmateam vanuit de regio's en clusters worden gevormd. Voor meer informatie ga naar de speciaal gelanceerde site circulairbouwend.nl.