Programmateam Circulair Bouwend gestart

05-02-2024

In januari is het programmateam Circulair Bouwend gevormd met ondersteuning van de provincies en regio's in Zuid-Nederland.

Met het team kan nu volop uitvoering gegeven aan het programma Circulair Bouwend.   Als programmanagers zijn vanuit TNO Jeroen Kruithof en Marije ter Steege begonnen. Voor de programmalijnen op de schaal van Zuid-Nederland zijn de programmaleiders uit de regio's benoemd: Dirk van de Ven vanuit REWIN voor Biobased bouwen, Jim Opperman vanuit Midpoint Brabant voor nieuwe businessmodellen en Jeroen van Schaik vanuit Impuls Zeeland voor opschaling bouwprojecten. Op korte termijn wordt vanuit Limburg nog de programmaleider voor grondstoffen en materialenhubs benoemd.

Het programma is vanuit ENZuid in de afgelopen periode ontwikkeld samen met de regio's, provincies en clusters van circulair bouwen en bestaande programma's als Building Balance. Bij het programma wordt samen opgetrokken met deze  partners van Circulair Bouwend, klik hier voor een overzicht

Met het programmateam zullen samen met de bestaande en nieuwe deelnemers projecten worden vormgegeven om de transitie naar circulair en duurzaam bouwen aan te jagen. Hiervoor zullen de mogelijkheden van subsidies als OPZuid en Interreg zoveel mogelijk ingezet worden. Om deze projecten voor te bereiden is er een projectstimuleringsbudget beschikbaar, om hier een beroep op te kunnen doen kan contact worden opgenomen met de programmamanager Jeroen Kruithof.

Op 18 april in de middag wordt een werksessie georganiseerd in Westelbeers met regio's, clusters, experts, financiers, ondernemers, kennisinstellingen, provincies en ministeries om op de programmalijnen tot verdere samenhangende aanpak en projecten te komen. De uitnodiging hiervoor zal binnenkort worden verstuurd.

Voor het programma is een een speciale site circulairbouwend.nl online en een LinkedIn-pagina: van harte welkom om aan te sluiten.

Voor vragen en deelname kan contact worden opgenomen met het programmateam, klik hier voor de contactgegevens.