Top ENZuid 2024

06-05-2024

De Top ENZuid vindt in 2024 plaats op 13 juni. Het is dé netwerkbijeenkomst van de besturen van de acht regionale triple helix regio's en de provincies in Zuid-Nederland, verenigd in ENZuid. De locatie van de Top is het gouvernement in Maastricht.

Uw gastheer op deze dag is de gouverneur van Limburg, Emile Roemer. We zijn verheugd dat ook de Commissarissen van de Koning Ina Adema, van de provincie Noord-Brabant en Han Polman van de provincie Zeeland aanwezig zijn. In het programma staan twee transities voor een duurzame economie centraal die ENZuid aanjaagt in Zuid-Nederland. Toonaangevende ondernemers geven aan hoe zij actief zijn met circulair bouwen en vergroenen van de chemie en gaan graag het gesprek met u aan om te participeren.

Circulair Bouwen

De bouwopgave is groot, 175.000 nieuwe woningen voor 2030. Vanuit ENZuid stimuleren we dat er volop circulair en biobased wordt gebouwd. Voor dit thema staat op het podium:

Groene Chemie, Nieuwe Economie

En wat zijn de acties voor de vergroening van de drie chemieclusters, hoe pakken we knelpunten aan en hoe helpen we startups in de chemie?

  • Arnold Stokking, voorzitter stichting Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) over resultaten programma, met focus op ketenaanpak door deelname aan groeifondsen (o.a. Biobased Circular met ook materialen voor de bouw en Circular Plastic NL) en stimuleren van passend beleid voor de transities, waaronder Einde Afval Status en belang van level playing field. Daarnaast stimuleert GCNE support en financiering voor bedrijven die producten maken met niet fossiele grondstoffen.
  • Marissa de Boer van Susphos heeft deelgenomen aan de Green Chemistry Accelerator. Het bedrijf is nu aan het opschalen en wil samen met Silvester Bombeeck van Slibverwerking Noord-Brabant in Moerdijk een unieke fosfaatfabriek te bouwen op het industrieterrein van Moerdijk. Eén van de producten kan toegepast worden in cement voor de bouw.
  • Marcel van Berkel van Plantics  licht toe hoe dit bedrijf mede dankzij GCNE en BioBased Circulair kan groeien om bio-materialen zoals hars voor onder meer de bouw verder te gaan maken.

Vanaf 16.00 uur vinden tours plaats naar het verdrag van Maastricht en Pathfinder van de Einstein Telescope, de proefopstelling voor Europa’s meest geavanceerde observatorium voor zwaartekrachtgolven.

Het programma vindt plaats op 13 juni 2024 van 14.00 tot 17.00 uur.

Het is een bijeenkomst voor genodigden van de acht regionale en drie provinciale besturen in Zuid-Nederland. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de netwerkmanager Luuk Hammecher.

Lees meer over de Top ENZuid van 2023 via deze link.