Top ENZuid 2024

06-05-2024

De Top ENZuid vindt in 2024 plaats op 13 juni. Het is dé netwerkbijeenkomst van de besturen van de acht regionale triple helix regio's en de provincies in Zuid-Nederland, verenigd in ENZuid. De locatie van de Top is het gouvernement in Maastricht.

Uw gastheer op deze dag is de gouverneur van Limburg, Emile Roemer. We zijn verheugd dat ook de Commissarissen van de Koning Ina Adema, van de provincie Noord-Brabant en Han Polman van de provincie Zeeland aanwezig zijn. Na het gesprek met de Commissarissen van de Koning door de dagvoorzitter Simone van Trier staan in het programma twee transities voor een duurzame economie centraal die ENZuid aanjaagt in Zuid-Nederland. Toonaangevende ondernemers geven aan hoe zij actief zijn met het vergroenen van de chemie en met circulair bouwen en gaan graag het gesprek met u aan om te participeren.

Groene Chemie, Nieuwe Economie

We starten met  wat zijn de acties voor de vergroening van de drie chemieclusters, hoe pakken we knelpunten aan en hoe helpen we startups in de chemie?

Arnold Stokking, voorzitter stichting Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) over resultaten programma, met focus op ketenaanpak door deelname aan groeifondsen (o.a. Biobased Circular met ook materialen voor de bouw en Circular Plastic NL) en stimuleren van passend beleid voor de transities, waaronder Einde Afval Status en belang van level playing field. Daarnaast stimuleert GCNE support en financiering voor bedrijven die producten maken met niet fossiele grondstoffen.

Marissa de Boer van Susphos heeft deelgenomen aan de Green Chemistry Accelerator. Het bedrijf is nu aan het opschalen en wil samen met Silvester Bombeeck van Slibverwerking Noord-Brabant in Moerdijk een unieke fosfaatfabriek te bouwen op het industrieterrein van Moerdijk. Eén van de producten kan toegepast worden in cement voor de bouw.

Marcel van Berkel van Plantics licht toe hoe dit bedrijf mede dankzij GCNE en BioBased Circulair verder kan groeien om bio-materialen zoals hars voor onder meer de bouw duurzaam te vervaardigen.

Circulair Bouwen

Op de vorige Top is het programma Circulair Bouwend gelanceerd. Waar staan we nu en wat zijn de acties om verder op te schalen en wat zijn goede voorbeelden.

De bouwopgave is groot met 175.000 nieuwe woningen voor 2030 in Zuid-Nederland. Vanuit ENZuid stimuleren we dat er volop circulair, duurzaam en biobased wordt gebouwd. Voor dit thema staan op het podium:

  • Lauran van Poppel, projectontwikkelaar van Puyck ontwikkeling uit Geffen: waarom en hoe pas je als bedrijf het Nieuwe Normaal toe. Hij zal een aantal voorbeelden van circulair bouwen van projecten in Brabant en Limburg presenteren en ook de samenwerking met Building Balance voor toepassing Biobased Materialen.
  • Koos Eggels van Woningbouwcoöperatie Wonen Limburg licht Bouwstroom Limburg en de  link met Het Nieuwe Normaal.

Tours

Vanaf 16.15 uur vinden tours plaats naar het verdrag van Maastricht en Pathfinder van de Einstein Telescope, de proefopstelling voor Europa’s meest geavanceerde observatorium voor zwaartekrachtgolven.

Het programma vindt plaats op 13 juni 2024 van 14.00 tot 17.00 uur.

Het is een bijeenkomst voor genodigden van de acht regionale en drie provinciale besturen in Zuid-Nederland. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de netwerkmanager Luuk Hammecher.

Lees meer over de Top ENZuid van 2023 via deze link.