×

×

☰ menu

Uitnodiging 2e online top, 24 februari 2021: Groene chemie, nieuwe economie

21-01-2021

Hierbij nodigen we u uit voor de tweede online top van Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid) op 24 februari over het thema Groene chemie, nieuwe economie. Tijdens deze bijeenkomst zal Arnold Stokking, CEO van Brightsite en aanjager van ENZuid, toelichten dat de twee opgaven voor de proces–industrie –forse CO2-reductie en de verschuiving naar hernieuwbare grondstoffen – grote economische kansen biedt voor de maakindustrie, agro- en recyclingsector.

Naast concrete oplossingsrichtingen voor het opschalen van innovaties worden projecten gepresenteerd die vlak voor een volgende investering staan. Samen met een coalitie van partners wordt de Actieagenda 'Groene chemie, nieuwe economie' gelanceerd voor Zuid-Nederland. Een agenda die van nationaal belang is.

We gaan hierover verder in gesprek met o.a. Diederik Samsom (Europese Commissie), Wouter Bos (Invest-NL), Frank Kuijpers (SABIC), Guustaaf Savenije (Topsector HTSM, VDL), Willem Sederel (Circulair Biobased Delta), Emmo Meijer (Topsector Chemie), Focco Vijselaar (EZK), Paul de Krom (TNO), ondernemers, gedeputeerden van de provincies en vertegenwoordigers van kennisinstellingen en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.

Datum en tijd van de livestream

Deze online top vindt live plaats op 24 februari 2021 van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deelname kunt u dit tijdstip in uw agenda opnemen. We sturen u tijdig de aanmeldlink toe. 

Op de eerste top van 24 juni 2020 zijn de ambities van het programma ketentransitie in de procesindustrie gepresenteerd. Kijk hier de korte samenvatting terug. Voor de achtergrond van het thema verwijzen we naar het thema Energietransitie op de website van ENZuid.

Neem het tijdstip van dit event in uw agenda op.

Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid)

Deze aanpak op het bovenstaande thema en de online top is een initiatief van Economisch Netwerk Zuid-Nederland, het strategisch samenwerkingsverband van de acht triple helix regio's en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Centraal staat business maken van missie-gedreven innovatie. ENZuid realiseert versnelling door de krachtige Regionale Innovatiestrategie Zuid-Nederland en schakelt in Europees verband. ENZuid verknoopt en bouwt voort op de regionale triple-helix netwerken van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.