Verdeling EU-fondsen pakt goed uit voor Zuid-Nederland

03-12-2020

De regio’s en het Ministerie van EZK hebben afgelopen week afspraken gemaakt over de verdeling van de beschikbare middelen uit de diverse Europese regionale fondsen, die onderdeel uitmaken van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (2021-2027). Voor Zuid-Nederland pakt de verdeling gunstig uit. In totaal zal voor de nieuwe planperiode, inclusief middelen voor Coronaherstel, een bedrag van ruim 350 miljoen euro beschikbaar zijn voor de drie Zuid-Nederlandse provincies. De middelen komen vanuit verschillende fondsen en zullen voor sommige onderdelen nog aangevuld worden met rijks- en/of provinciale cofinanciering.

Een belangrijk deel van het bedrag is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor de periode 2021-2027 komt voor landsdeel Zuid een bedrag van 109 miljoen beschikbaar. “De door de Europese Commissie beschikbaar gestelde middelen, bieden Limburg, Zeeland en Noord-Brabant volop kansen om middels innovatieve projecten bij te dragen aan de grote uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, circulariteit, gezondheid en voeding, die voor ons liggen,” aldus gedeputeerde Andy Dritty van Limburg.

Coronaherstel

Het tweede deel van het geld wordt geïnvesteerd in het REACT-EU programma. Dit programma is bedoeld voor een slim en groen herstel na de Coronacrisis. Bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Nederland kunnen al snel een beroep op doen op de beschikbare 49,5 miljoen euro die nog aangevuld wordt met 6,7 miljoen rijkscofinanciering. Projecten kunnen namelijk ingediend worden onder het lopende EFRO-programma OPZuid 2014-2020, wat voor dit doel met een jaar verlengd wordt. Volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat is de bijdrage voor Zeeland meer dan welkom: “REACT-EU helpt ons om onze plannen voor een slim en groen herstel na de coronacrisis sneller tot uitvoer te brengen. Het geeft een impuls aan zwaar getroffen sectoren om met vernieuwende plannen uit de crisis te komen. De kersverse Regionale Innovatie Strategie voor Zuid-Nederland gaat ons daarbij helpen.”

Lees verder op de Stimulus.nl site...