Vervolgacties CE Bouw na werksessie

09-05-2022

Op 21 april heeft ENZuid de werksessie Circulaire Economie Bouw bij Villa Flora in Venlo georganiseerd. Na de keynote van Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzame innovatie en voormalig minister is in drie workshops aan de slag gegaan om projecten te bouwen voor OPZuid en Interreg. Ook met het doel om te komen tot een samenhangende aanpak op de grote duurzame bouwopgave in Zuid-Nederland en Vlaanderen.

Met de deelnemers zijn in workshops drie mogelijke OPZuid-projecten besproken:

  • Agro 4 Biobased: proven materials nu telen, gewasverwaarding, verdienmodellen, aanbodstimulering Biobased
  • Demo Bouw 1: Opdrachtgeverschap, Ontwerp, Circulair / Biobased toepassingen, vraagstimulering Biobased
  • Demo (af)Bouw 2: Toepassing circulaire afwerking, circulair / biobased installatietechniek, onderhoud, LCA’s

Daarnaast vond de partnermeeting plaats van het al ingediende Interreg-project Nederland-Vlaanderen dat zich richt op circulair slopen, materialenhubs, ecosysteem circulair bouwen, validatie / makel- schakel tools.

Plenair is de mogelijke verdere aanpak besproken om te komen een focus op de drie OPZuid-projecten en een vervolg richting het aanvragen van middelen. Hierover  vindt nadere afstemming plaats. Ook de verdere rol van ENZuid is het verder gaan bouwen aan een programmatische aanpak is aan bod gekomen. In de te downloaden presentatie zijn de bevindingen van de werksessie opgenomen.