Webinar ENZuid: Energietransitie in de chemie, maakindustrie en agro

23-03-2020

 ENZuid organiseerde een webinar op donderdag 26 maart 2020. Het thema is Energietransitie in de chemie, opschalen innovaties en kansen voor nieuwe business in de maakindustrie en agro. Met presentaties van Arnold Stokking, directeur van Brightsite en gevraagd als aanjager door ENZuid, en de gedeputeerde Anne-Marie Spierings van Noord-Brabant en Jo-Annes de Bat van Zeeland.


De video van de webinar is hier terug te kijken.

Nederland staat voor een grote opgave om klimaatdoelstellingen concreet invulling te geven. Zo is 50% reductie van CO2-emissies voor de procesindustrie een uitdaging van omgekende omvang. Samenwerking tussen chemie-clusters van Limburg, Brabant en Zeeland en met andere sterke clusters in Zuid-Nederland (maakindustrie, agro- en recyclingsector) kan de energietransitie versnellen. Bovendien kan het leiden tot nieuwe bedrijvigheid in de diverse – toeleverende – sectoren.

Drie opgaves staan centraal:

CO2-neutraal maken van de processen (o.a. door elektrificatie, groen gas, biomassa en recycling)

Circulariteit: nuttig hergebruik binnen het proces, met zo weinig mogelijk energieverlies

Vergroenen van grondstoffen, ter compensatie van onvermijdbare verliezen in het circulaire proces

Deze aanpak op het bovenstaande thema en het webinar is een initiatief van het Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid), het strategisch samenwerkingsverband van de acht triple helix regio's en drie provincies in Zuid-Nederland.