×

×

☰ menu

Werksessie circulaire bouw ENZuid 20 april

03-03-2023

Een dringende en grote woonopgave in Zuid-Nederland, toekomstbestendige economische ontwikkeling en klimaatdoelen: drie urgente thema’s die samenkomen in een circulaire bouweconomie. Daar kunt jij een belangrijke rol in spelen, graag nodigen we je dan ook uit voor de werksessie Circulaire Economie Bouw ENZuid op 20 april vanaf 13.30 uur bij Landgoed Ulvenhart in Ulvenhout.

We hebben landelijk de afgelopen jaren geen vooruitgang geboekt op het realiseren van een circulaire bouweconomie. Welk verschil kunnen we wel gaan maken op de schaal van Zuid-Nederland? Op de werksessie komen de relevante stakeholders voor deze vraag; overheden, kennisinstellingen & bedrijfsleven bij elkaar om het concreet en praktisch uitvoerbaar te maken in workshops. Hoe kunnen we samen projecten en een programma bouwen en daar ook financiering voor organiseren via OPZuid en andere regelingen. Er is een duidelijke roep om meer sturend beleid en acties om de doelen in zicht te gaan krijgen, nu is het moment om dit samen op te pakken.

We starten met twee keynotes om ons inhoudelijk bij te praten. Het Planbureau voor de leefomgeving neemt ons mee in het concreet maken hoe circulariteit de verbindende schakel is tussen verschillende beleidsterreinen op provinciale- en regionale schaal. Welke rol kan een circulaire bouweconomie vervullen op andere thema’s als natuurdoelen en klimaat(adaptatie). Ook komt de financiering van de noodzakelijke opschaling door het bedrijfsleven aan bod.

Daarna gaan we aan de slag met concreet maken en in uitvoering brengen in 4 workshops, u kunt zelf uw workshop kiezen. Hierbij is vooral van belang waar je het meeste waarde kunt toevoegen, elke workshop heeft focus op de toegevoegde waarde van samenwerking op de schaal van ENZuid.

Lees hier meer over de inhoud van de workshops en maak een keuze om aan te melden