Werksessie Circulaire Bouw ENZuid 21 april

31-03-2022

Op 21 april organiseert ENZuid de werksessie Circulaire Economie Bouw ENZuid  vanaf 13.00 uur bij Villa Flora in Venlo. We starten met een plenaire aftrap om 13.30 uur met de keynote van Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzame innovatie en voormalig minister. Dan gaan we in vier workshops aan de slag om projecten te bouwen voor OPZuid en Interreg. Ook met het doel om te komen tot een samenhangende aanpak op de grote duurzame bouwopgave in Zuid-Nederland en Vlaanderen.

Het doel van het programma is om met de vier projecten die nu in de steigers staan, de eerste concrete stappen te zetten op de gezamenlijke routekaart naar circulair bouwen in Zuid-Nederland & Vlaanderen. Met behulp van deze praktijk cases doen we de nodige ervaring op, identificeren we belangrijke kansen, barrières en kennishiaten. Door in vier workshops in te zoomen op de vier afzonderlijke, maar samenhangende demonstratieprojecten, werken we toe naar zinvolle, coherente samenwerking. We hebben de mogelijkheid om in een live-omgeving te testen, zowel met materialen als ketensamenwerking. De projecten gaan tevens waardevolle output leveren voor een volgende stap, waarin we samen voorbereiden op grootschalige toepassing in een grote (bouw)opgave. Alle kennis uit de projecten dient daarom meteen als input voor de volgende stap in de transitie naar een circulair Zuid-Nederland & Vlaanderen. Daarmee is het belang van de huidige projecten direct duidelijk: een vliegwieleffect. Zonder deze eerste pilotprojecten komt de grotere transitie niet op gang.

Informatie over de workshops


Workshop 1 Demonstratieproject(en) Circulair (en biobased) bouwen

Opdrachtgeverschap, Ontwerp, Circulair/Biobased toepassingen in pilot-objecten, vraagstimulering circulaire en biobased materialen.

In deze workshop gaan we demonstratieproject Circulair bouwen, dat wordt voorbereid voor een OP-Zuid aanvraag, verder vorm en inhoud geven. Tijdens de workshop werken we aan inkadering van het project: welke kennis hebben we nog nodig? Welke (soort) partners moeten aansluiten? op welke typen gebouwen/objecten zetten we in? Welke crossovers zien we met andere sectoren en ontwikkelingen? Wat hebben we minimaal nodig als resultaat om na afloop van het project een serieuze schaalsprong te kunnen maken?

Workshop 2 Demonstratieproject(en) Circulair (en biobased) afbouwen

Toepassing circulaire/biobased afwerking, stoffering en gebouwinstallaties, onderhoud, LCA’s en waardebehoud.

Centraal tijdens deze workshopsessie staan het opstellen van de vraagstukken rondom de kansen voor de maak- en textielindustrie. Het is daarom van belang om na te denken over de volgende vragen; Hoe krijgen we de crossovers van de maakindustrie (oa. gebouwinstallaties, kozijnen, zonnepanelen, etc.) en de textielindustrie (o.a. isolatie, tapijt en stoffering) goed ingebed in de bouwopgave? Wat is er op dát front nodig om aanzienlijke schaal te halen in een volgende fase?

Daarnaast zoomen we in op onderhoud, (as a) servicemodellen en waardebehoud: hoe krijgen we deze onderwerpen goed in een zinvol project dat we in de najaarsopenstelling van OPZuid willen indienen in aanvulling op het demonstratieproject uit workshop 1.

Workshop 3 Landbouw voor biobased bouwmateriaal

Ontwikkeling labfields, proven materials telen, gewasverwaarding, verdienmodellen, aanbodstimulering biobased bouwmateriaal.

Biobased toepassingen voor de bouw horen bij de transitie naar een duurzame bouwsector. In deze workshop gaan we samen aan de slag met het invullen van het project Agro4Biobased, dat wordt voorbereid voor de komende openstelling van OPZuid. Hoe zorgen we voor voldoende massa aan goede bouwmaterialen en wat betekent dat voor de landbouw? Welke gewassen kunnen waar geteeld worden? Wat doet dat met de bodem? Hoe valt het gewas (meervoudig) te verwaarden en hoe zien de verdienmodellen eruit? Welke innovaties en kennis hebben we nog nodig?

Workshop 4 Materiaalstromen en het circulaire ecosysteem

Consortiummeeting van het Interreg Vlaanderen-Nederland project rond circulair slopen en materialen hubs. Deze workshop is bedoeld voor een nadere kennismaking van de partners in het consortium en tevens om met elkaar van gedachten te wisselen over de invulling van de volledige aanvraag. Tijdens deze sessie wordt ook stilgestaan bij de rolverdeling en is er tijd om inhoudelijk de diepte in te gaan. De vooraanmelding van deze aanvraag voor Interreg Nederland-Vlaanderen is op 31 maart ingediend.

Plenaire terugkoppeling van de workshops


Tijdens de plenaire terugkoppeling om 15.45 uur worden de uitkomsten van de verschillende workshops besproken en wordt een round-up gegeven over wat dit inhoudt voor de toekomst. Welke bouwstenen worden gebruikt voor de grotere transitieopgaven en hoe worden deze vormgegeven?

Deelnemers voor deze worksessie zijn gericht uitgenodigd. Wil de werksessie bijwonen en één van de workshops, dan kun je mail sturen aan de netwerkmanager ENZuid l.hammecher@enzuid.nl. Er zal met de organisatie gekeken worden of er nog ruimte beschikbaar is.