Kwartiermaker voor aanpak duurzame bouw Zuid-Nederland benoemd

06-01-2023

De bouwopgave in Zuid-Nederland is groot. ENZuid zet hiervoor in op een duurzame en circulaire bouw . Voor 2023 is Jeannette Levels benoemd als kwartiermaker om de programmatische aanpak in opdracht van ENZuid aan te jagen.

Na een verkenning wil ENZuid met Jeannette Levels volop inzetten op transities die nodig zijn voor duurzaam bouwen op de schaal van Zuid-Nederland. Vanuit het netwerk worden coalities gevormd voor een programmatische aanpak op de grote bouwopgave. Projecten als demo's bouwen, materialenhubs en biobased bouwen worden voorbereid op de regelingen Interreg Nederland-Vlaanderen en de rondes van OPZuid.


Voor 2023 is een programmatische aanpak opgesteld met een duidelijke missie, doelstelling, outcome en KPI’s. Met de voorgestelde aanpak kan deze transitie naar een duurzame bouw aangejaagd worden met de triple helix-regio’s en de provincies in Zuid-Nederland. In het verlengde hiervan hebben ook onder meer de ROM’s, de kennisinstellingen en de clusters een rol. Met deze samenhangende netwerksturing kan een verdere ontwikkeling van reeds voorbereide projecten tot subsidieaanvragen worden gerealiseerd en transities voor een duurzame en circulaire bouw gestimuleerd worden. Gekozen is voor de inzet van Jeannette Levels als kwartiermaker en een projectstimuleringsbudget voor 2023. In september 2023 dient duidelijk te zijn of een coalitie de verdere meerjarige aanpak gaat ondersteunen.

Jeannette Levels is al 25 actief op het gebied van duurzaamheid in de maakindustrie en de bouw. Ze is actief betrokken bij diverse nationale en regionale ontwikkelingen en projecten, zoals het uitvoeringsprogramma circulaire maakindustrie en circulaire bouweconomie, de Masterclass duurzaam opdrachtgever, CIRCO en Circonnect. Daarnaast is Jeannette actief in diverse gerelateerde strategische adviesprojecten.

Jeannette Levels werkt in opdracht van het directieoverleg ENZuid en wordt ondersteund door een speciaal gevormd kwartiermakers-teams van clusters, regio's en provincies in Zuid-Nederland.

Voor haar visie in een eerder interview met ENZuid.

Meer informatie over het thema circulaire en duurzame bouw.

Een programmatische aanpak rond het thema duurzaam bouwen op Zuid-Nederlandse schaal biedt perspectief. Veel bouwprocessen en materialenstromen stoppen nu eenmaal niet bij de grenzen van één regio of provincie of land. Netwerksturing op CE Bouw in Zuid-Nederland, ook samen met Vlaanderen biedt veel kansen.