×

×

☰ menu

Circulaire economie

ENZuid is aan de slag voor een aanpak van circulaire economie voor de sector bouw op de schaal van Zuid-Nederland. In 2022 worden vanuit het netwerk coalities gevormd op de grote bouwopgave, waarbij voor de duurzame aanpak ingezet wordt voorbereid op de regelingen Interreg Nederland-Vlaanderen en de rondes van OPZuid. Een programmatische aanpak rond het thema circulair bouwen op Zuid-Nederlandse schaal biedt perspectief. Veel bouwprocessen en materialenstromen stoppen nu eenmaal niet bij de grenzen van één regio of provincie of land. Netwerksturing op CE Bouw in Zuid-Nederland, ook samen met Vlaanderen biedt veel kansen. Gekozen is om te starten met verschillende projecten die ook kunnen inspelen op de actuele subsidiemogelijkheden.

Op 31 maart is met partners van ENZuid en betrokken organisaties in Vlaanderen een Interreg aanvraag aangemeld. Deze aanvraag zal nader worden uitgewerkt en eind 2022 opnieuw worden ingediend.

Op 21 april is een werksessie door ENZuid georganiseerd om verder aan de slag te gaan met de drie mogelijke CE bouwprojecten voor OPZuid en hebben de partners van het Interreg-project de opzet verder besproken. 

Op 19 mei is de samenwerking tussen de partners van ENZuid en Vlaanderen ondertekend in aanwezigheid van Liesje Schreinemacher, Nederlands minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en Zuhal Demir, Vlaams minister voor Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie.


Op 21 juli 2022 is tijdens de Top ENZuid uitgebreid aandacht besteed aan de aanpak van ENZuid op het thema Circulaire Bouw.


ENZuid heeft in de volgende artikelen Circulaire Economie belicht:

Jeannette Levels: 'circulaire economie heeft leiderschap nodig.

Jacqueline Cramer: ‘Circulaire economie vraagt om netwerksturing’

'Alles wat je niet afbreekt hoef je ook niet opnieuw te bouwen’

Variaties met niet meer dan twee modules: zo simpel kan circulair bouwen zijn

Gé Moonen: ‘Circulaire economie mag ook best een beetje pijn doen’