Samenwerking partners ENZuid en Vlaanderen Circulaire Bouw ondertekend

19-05-2022

Zuid-Nederland en Vlaanderen gaan intensief samenwerken in circulaire bouw en sloop. Tijdens een handelsmissiebijeenkomst op 19 mei over duurzame infrabouw en circulaire woning- en utiliteitsbouw van de Nederlandse ambassade Brussel en het Nederlandse consulaat-generaal Antwerpen, tekenden Bas Kapitein (directeur Midpoint Brabant), Vincent van Rijsewijk (projectmanager Up New Bouw van Midpoint Brabant), Eva Neefs (strateeg circulair bouwen Stad Mechelen) en Luuk Hammecher (Netwerkmanager ENZuid) een memo van overeenstemming. De ondertekening vond plaats onder toeziend oog van H.E. mevrouw Liesje Schreinemacher, Nederlands minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en H.E. mevrouw Zuhal Demir, Vlaams minister voor Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie.

In totaal negen partijen gaan samen met hun grote achterban een interregionale subsidieaanvraag (Interreg) voorbereiden voor het versnellen van de transitie naar een circulaire bouw- en sloopsector in Vlaanderen en Zuid-Nederland. Deze wordt uiterlijk 25 november ingediend. Naast penvoerder Midpoint Brabant bestaat het consortium uit Provincie Brabant, Beveland Wonen, Jansen AG NL/BE, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Stad Mechelen, Parkstad Limburg, Zuyd Hogeschool, Technische Universiteit Eindhoven en Thomas More. De achterban van deze partners is groot en men kan zich nog voor deelname aanmelden.

Dit Interreg Vlaanderen-Nederland project voor circulaire bouw en sloop draagt bij aan de grensoverschrijdende versnelling van circulaire transitie in de bouwsector. De focus ligt op circulair slopen en het realiseren en testen van een ecosysteem van ketenpartijen rond slopen, retourlogistiek, materialenhubs, urban mining en materialenregie.

Cruciale rol bouwsector

Nederland en België delen de Europese Green Deal ambitie om tegen 2050 volledig circulair te zijn. Om deze doelstellingen te realiseren is het noodzakelijk om deze transitie te versnellen. Nederland en België hebben de handen ineen geslagen op het gebied van kennis en innovatie. De bouwsector is verantwoordelijk voor de helft van alle gewonnen materialen, één derde van ons waterverbruik, 50% van de energievraag en 40% van de CO2-uitstoot. De versnelling richting een duurzame en circulaire bouweconomie helpt om de gezamenlijke doelstellingen te halen en te werken aan een duurzame, circulaire en vooral ook leefbare samenleving.