Netwerk in actie voor de circulaire bouw Zuid-Nederland

21-04-2023

Op 20 april kwamen vertegenwoordigers van bouwers, clusters, financiers, experts, kennisinstellingen en regio's bijeen om de projecten en programma's voor circulair en duurzaam bouwen voor Zuid-Nederland te bespreken. 

Een dringende en grote woonopgave in Zuid-Nederland, toekomstbestendige economische ontwikkeling en klimaatdoelen: drie urgente thema’s die samenkwamen op Landgoed Ulvenhart met 50 deelnemers.

In samenwerking met onder meer Building Balance en het programma WeGrow worden diverse activiteiten voor de biobased bouweconomie gepland. Deze willen we vanuit ENZuid versterken met OPZuid-subsidies om concrete ketens in de regio's op gaan schalen waarbij de teelt, productie van bouwmaterialen en toepassing samen ontwikkelen om dit te realiseren. 

De OPZuid subsidie willen de partners van ENZuid ook gebruiken om een concreet project van bouwen, transformeren of renoveren circulair te maken. In de werksessie is een de slag gemaakt naar een concrete uitwerking.

Ook is gewerkt aan het concreet maken van verbindingen tussen circulariteit en de beleidsterreinen energie & klimaat, kwaliteit leefomgeving, natuur, vestigingsklimaat bedrijven, inkoop en subsidies en de koppeling we landelijk, provinciaal en regionaal beleid.

Het bedrijfsleven zal moeten opschalen naar een toekomstbestendige economie in de regio. Besproken is hoe deze marktontwikkeling naar een circulaire bouweconomie te stimuleren en welke beleidsinstrumenten hiervoor in te zetten met welke financieringsmogelijkheden die er concreet zijn voor de bedrijven.

Voor de grensoverschrijdende aanpak met Zuid-Nederland en Vlaanderen is eerder het project BOUWMIJN opgesteld dat barrières wegneemt om te komen tot een schaalsprong in de circulaire bouweconomie. Door BOUWMIJN worden recycle, re-use en remanufacturing in de praktijk gebracht en schaalbaar gemaakt. Op 17 mei besluit het Comité van Toezicht van Interreg Nederland-Vlaanderen of dit project gehonoreerd wordt.

De input van de werksessie zal ingezet worden projecten en het programma circulair en duurzaam bouwen voor Zuid-Nederland dat in ontwikkeling is.

De aanpak wordt strategisch besproken met het directieoverleg ENZuid.