×

×

☰ menu

Nieuws

 • ENZuid presenteert concrete initiatieven om klimaatdoelen te halen

  24-06-2020

  De deelnemers van ENZuid (Economisch Netwerk Zuid-Nederland) presenteerden woensdag 24 juni online de startnotitie ‘Groene chemie, nieuwe economie - Ketentransitie in de procesindustrie’. In deze startnotitie pleiten de deelnemers voor grootschalige toepassing van hernieuwbare grondstoffen in en elektrificatie van de procesindustrie. De fabricage van kunststoffen en kunstmest kan hiermee substantieel verduurzaamd worden. Tijdens de online top werd deze startnotitie overhandigd aan Focco Vijselaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Diederik Samsom van de Europese Green Deal.

  Lees verder

 • Arbeidsmarktscenario’s in opdracht van ENZuid; actief beleid hard nodig

  19-06-2020

  In de afgelopen maanden heeft de verspreiding van het coronavirus voor een enorme crisis van de economie gezorgd die waarschijnlijk de komende jaren haar sporen zal nalaten. Dit heeft meerdere gevolgen: voor het arbeidsmarktbeleid, dat hier snel op moet inspelen, en ook voor de door te rekenen ontwikkelingen. Er sprake van een enorme disruptie.

  Lees verder

 • Online topontmoeting energietransitie procesindustrie 24 juni 15.30 uur

  08-06-2020

  Op 24 juni zal Arnold Stokking, CEO van Brightsite en aanjager van ENZuid, toelichten dat de opgave van de forse CO2-reductie voor de procesindustrie grote economische kansen biedt voor de maakindustrie, agro- en recyclingsector in de regio. Deze aanpak draagt bij aan de de reset van de economie waarin verduurzaming een belangrijke rol speelt.

  Lees verder

 • Als Nederland sterker uit de crisis wil komen, moet kabinet arbeidsmarkt versneld vernieuwen.

  12-05-2020

  Bijdrage van Ton Wilthagen, aanjager Arbeidsmarkt ENZuid.

  Het kabinet presenteerde woensdagavond de routekaart om geleidelijk aan uit de coronamaatregelen te komen. Maar ook voor het verdere arbeidsmarktbeleid moet dringend een perspectief komen, nu de Tweede Kamerverkiezingen, gepland voor 17 maart 2021, snel dichterbij komen. Daarvoor hoeven we niet zozeer fundamenteel na te denken, als wel door te pakken op de dossiers die we maar al te goed kennen.

  Lees verder

 • Nieuwe Regionale InnovatieStrategie Zuid-Nederland versnelt transities

  04-05-2020

  Provincies werken via Europese programma’s samen met de Europese Unie en de Nederlandse overheid om innovatie in de regio te stimuleren. In Zuid-Nederland gebeurt dit aan de hand van een Regionale InnovatieStrategie voor Slimme Specialisatie (RIS3). De drie zuidelijke provincies hebben deze onlangs gezamenlijk vastgesteld. Vanuit ENZuid is nadrukkelijk input gegeven op deze RIS3. In de periode 2021-2027 gaan de provincies innovatieprojecten ondersteunen die zich richten op economische groei en maatschappelijke transities op het gebied van klimaat, energie, gezondheid, landbouw en voeding en grondstoffen. Ze investeren daarbij niet alleen in technologische innovatie, maar ook in kennisontwikkeling en nieuwe vormen van samenwerking. De innovatiekracht van Zuid-Nederland wordt optimaal ingezet om economische groei te stimuleren en in de drie provincies een omslag te realiseren op de genoemde maatschappelijke transities.

  Lees verder

 • Webinar ENZuid: Energietransitie in de chemie, maakindustrie en agro

  23-03-2020

  Graag nodigen we u namens ENZuid uit om deel te nemen aan de webinar op donderdag 26 maart van 13.30 tot 15.00 uur. Het thema is Energietransitie in de chemie, opschalen innovaties en kansen voor nieuwe business in de maakindustrie en agro. Met presentaties van Arnold Stokking, directeur van Brightsite en gevraagd als aanjager door ENZuid, en de gedeputeerde Anne-Marie Spierings van Noord-Brabant.


  Lees verder

 • Werkbijeenkomst energietransitie 26 maart wordt Webinar

  17-03-2020

  U heeft zich aangemeld, of bent benaderd, voor de werkbijeenkomst energietransitie van ENZuid op 26 maart van 13.30 tot 17.00 uur in Heeze. Gezien de richtlijnen rondom het Corona-virus zal deze bijeenkomst nu plaatsvinden via de vorm van een Webinar. Deze internetaanpak is wel korter van duur: van 13.30 tot 15.00 uur.

  Lees verder